Rubriky
Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Pravidla

01. IC (IN CHARACTER)

 • Vše co vaše postava prožívá, ví a co se děje v herním světě.

02. OOC (out of character)

 • Jedná se o jakoukoliv konverzaci a informace, která se nedějí v RP scéně – ať už je to OOC chat ve hře nebo na jiných platformách jako je discord apod.

03. METAGAMING

 • Je zakázáno využít v IC cokoliv, co se dozvíte v OOC.
 • Př.: Streamsniping, sdělíte lokaci banditů, kteří vás unesli kamarádovi na discordu, adekvátní RP IC roomek na discordu atd.

04. MIXING

 • Je zakázáno mluvit za svojí IC postavu o dění v OOC. 
 • Př.: Používání nicků v oslovování ostatních hráčů, nebo sdělení informace způsobem “jdu afk mám tu oběd”.

05. FailRP

 • Fail RP je situace, kdy člověk úmyslně nebo neúmyslně nedokáže správně hrát roli. 
 • Své RP je nutné přizpůsobit době ve které se odehrává a jaký typ postavy hrajete:
  Př.: Volba jména, chování, činy a zájmy postavy
 • Za FailRP je např. považováno:
  • Zvolení si nevhodného jména postavy:
   • Zakázána jsou česká, slovenská a jiná nevhodná jména – známé osobnosti atd.
   • Pokud je to pro vaši postavu lorově opodstatněné, je zvolení takového jméno potřeba projednat s adminy v ticketu. 
  • Nošení make-upu neadekvátním způsobem. Make-up na serveru slouží výhradně k rozšíření možností dámských charakterů, případně k vytvoření indiánských a válečných barev na obličej. Vyjímka tohoto pravidla se uděluje v případě eventů zahrnujících převleky. 
  • Jakákoliv neopodstatněná změna či odstranění jizvy. Před takovou změnou je hráč povinen si založit ticket. Na základě IC událostí (gross, zranění, …) má hráč možnost si jizvy přidat. V takovém případě se doporučuje informovat o změně admin tým.
  • Cílené vyhýbání se RP, nebo cílené vystupování z loru postavy a jeho uzpůsobování aktuálnímu RP.
  • Bezdůvodné zabíjení/srážení hráčů, NPC i zvířat pomocí koně nebo vozu
  • AFKování během eventů nebo probíhající RP situaci. V případě, že tato situace vznikne, je potřeba o tom informovat ostatní hráče například pomocí LOOC chatu ve hře nebo na discordu.
  • Nesmyslné přeskakování (parkour) ze střechy na střechu v neopodstatněných situacích a za postavy, které k tomu nemají předpoklady.
 • Formou Fail RP je i Trash RP, do nějž spadá například Trolling – Úmyslná provokace, štvání hráčů, nebo například nevhodné používání soundboardu.
 • Local chat slouží pouze k informování o OOC skutečnostech, je zakázáno ho využívat pro jiné účely.
  • Správný příklad: Jdu chvilku AFK; Blbne ti mikrofon; Aničce spadla hra.

06. /me

 • Popisuje činnost vlastní postavy, která nahrazuje animaci.
 • Pomocí /me se nesmí vyjadřovat myšlenky a pocity.
 • Správný př.: /me podává ruku, /me vytrhává řepu ze země

07.. /do

 • Nejpoužívanější funkcí je popis vykonání činnosti s očekáváním reakce dalšího hráče.
 • Př.: /me prohledává brašny na koni -> /do co našel? -> /do našel …
 • Dále slouží k popisu okolí:
  • Př.: /do ze stromu spadlo jablko.
 • Také lze využít při RP s NPC:
  • Př.: Ošetření od NPC doktora – /do Doktor zavazuje ránu.
 • Pomocí /do se nesmí ovlivňovat RP jiného hráče:
  • Př.: RP nakažlivé nemoci nebo /do Pán vedle smrdí jako tchoř.
 • Do /do se nesmí lhát.
 • Pomocí /do se nevyjadřují myšlenky a pocity.
 • Do /do spadá i příkaz /scene – permanentní /do vázané na místo ve hře.
  • Pro to, aby mohl být příkaz scény použit, musí být umístění scény před umístěním adekvátně zaerpeno.
  • Př.: Pokud chcete umístit scénu “Ve dveřích jsou díry po kulkách od střelby”, je potřeba do dveří nejdříve vystřelit.
  • Všichni hráči mají povinnost takovou změnu prostředí erpit.
  • Pro změnu/odstranění scény je potřeba adekvátně změnu či odstranění zaerpit a poté si napsat ticket, pomocí něhož si necháte scénu změnit/odstranit.
  • Při umísťování scény, která souvisí s dlouhodobou nebo trvalou změnu prostředí, je hráč povinen zažádat si o povolení admin týmu prostřednictvím ticketu.
 • Formou /do je rovněž /status
  • Jedná se o stálé zobrazení /do nad postavou.
  • Př.: Po návštěvě doktora lze využít /status  *Má obvázanou ruku*.
 • Příkaz /try poskytuje 50/50 šanci mezi /do Ano a /do Ne.
  • Lze jej využít v případě, kdy za sebe hráč chce nechat rozhodnout náhodu. V takovém případě ale hráč přebírá zodpovědnost za případné následky, které mohou vést až k situačnímu CK.
  • Je zakázáno jej zneužít proti dalšímu hráči.
 • Podobně funguje také příkaz /r, který náhodně volí míru zranění. I v takovém případě hráč přebírá zodpovědnost za případné následky, které mohou vést až k situačnímu CK.

08. POWERGAMING

 • Je zakázáno, aby postava přesahovala svými dovednostmi či schopnostmi možnosti hry.
  • Př.: Kouzelná vodička na růst vousů a vlasů, nereálné výkony a výška postavy( <0.9, > 1.05 ), střelba z koně, v případě že postava nemá na koni sedlo (vyjímkou jsou postavy s RP opodstatněním jako jsou indiáni atd.).
 • Žádná z postav není “všeuměl”, a proto je třeba tomu přizpůsobovat své RP. Postava má své meze, určité vlastnosti a dovednosti, které má zanesené do svého lore a proto nemůže umět vyrobit, znát či dělat vše.

09. NonRP Injuries

 • Hráči jsou povinni adekvátně rpit zranění své postavy:
  • Př.: Při pádu z koně, postřelení postavy, poranění od zvěře
 • O revive se žádá jen v případě kdy zemřete na bug. Doktoři mají svoje vlastní itemy pro revive hráče. Při jejich použítí je nutné dbát na správné RP s nimi vázané.

10. OKRÁDÁNÍ

 • Při okrádání existují tudíž dvě varianty, přičemž jedna je použití skriptu a druhá je použití /me /do
  • Př.: /me prohledává, /do co našel? /do V brašne našel dalekohled a mapu – Tyto dvě varianty se nesmějí kombinovat.
 • Je zakázáno okrást hráče, který momentálně má otevřené menu v rámci interakce s NPC 
  • Př.: script práce, obchod apod.
 • Je zakázáno okrást hráče bez předešlé interakce:
  • Př.: Mrtvý hráč kterého najdete ve světě
 • Je taktéž zakázáno okrádat hráče v místě Respawn pointu – místa jako je například ordinace, kde se hráč objeví po PK – hráč má z takového místa právo v klidu odejít.

11. RUKOJMÍ

 • Rukojmí lze držet v zajetí maximálně 2 hodiny reálného času (je možnost se domluvit na delším čase pomocí OOC chatu, pokud bude druhá strana souhlasit). Platí i pro držení sheriffy mimo vězení.
 • Po dobu držení musíte dbát na to, aby váš rukojmí měl dostatek vody, jídla a jsou drženi příznivých teplotních podmínkách a zároveň je třeba zajistit hráči RP aktivitu.
 • Je zakázáno unášet hráče, který se právě napojil, který nakupuje v obchodě, nebo právě dokončil práci.

12. LASO

 • Je zakázáno lasovat jiného hráče bez předešlého a odůvodněného RP.
 • Je zakázáno opakovaně spamovat použití lasa.
 • Pokud je hráč svázán má zakázáno se snažit dostat z lasa (rozvázat) nebo použít funkci give up, které způsobí hráčovo PK, rozvázání je mu dovoleno až po 10ti minutách od ukončení RP situace s hráčem co ho svázal.

13. GROSS RP

 • Je to způsob hraní, který je nevhodný, neslušný, ponižující, nehumánní a takový, který nerespektuje pravidla slušné hry.
  • Př.: Kannibalismus, Mučení, Rasismus (NWord je přísně zakázán, i když je Gross mezi hráči povolen), zásah do vizuální změny postavy
 • Pokud chcete Gross RP provozovat, musí s tím souhlasit všichni přítomní účastníci roleplaye (i nově příchozí) v Local Chatu. Pokud to bude přesahovat vaše meze, máte právo na to zrušit Gross RP napsáním do Local Chatu.
 • Gross Roleplay nesmí omezit trvale hráčovo budoucí hraní:
  • Př.: Useknutá ruka, vyříznutý jazyk

14. Hard gross RP

 • Je to způsob hraní cílený na erotický obsah hry spojený s násilím. K tomuto druhu Gross RP je třeba specifický souhlas hráčů.
  • Př.: Znásilnění, Pedofílie, zoofílie, nekrofílie a další sexuální deviace, mučení se sexuálním podtextem
 • !!!Každý hráč, který souhlasí s Gross nebo Hard Gross, přijímá veškeré následky dané situace na svou odpovědnost. V případě, že hráč odsouhlasí Hard Gross, zbavuje projekt Sunshine jakékoliv odpovědnosti za tuto situaci!!!

15. FEAR RP

 • Existují situace, ve kterých byste si měli vážit vlastního života. Takovým situacím je nutno přizpůsobit své RP.
  • Př.:
   • Zbraně – Více lidí na vás míří zbraní, nebudete se pokoušet utéct, neboť víte, že to nestihnete
   • Prostředí – Vaše postava si určitě bude dávat pozor na místech, kde se vyskytují agresivní typy zvířat, kraje útesů, vodopády apod.
   • Okolnosti – Víte, že na místě probíhá vykrádačka, nepůjdete tam, protože se bojíte, že se vám něco stane.

16. PK (Player Kill)

 • Jedná se o nedefinitivní smrt postavy (deadscreen), v takovém případě rozlišujeme PK od hry a PK od hráče.
 • Při PK od hry tj.: Zabije vás agresivní npc/zvíře, umřete na hlad/žízeň, pád ze skály/koně atd., musíte RPit ztrátu paměti – vaše postava si předchozí situaci nepamatuje pokud vám ji hráč který jí byl také přítomný nepřipomene.
 • Při PK od hráče si situaci PAMATUJETE avšak ztrátu paměti lze způsobit adekvátním RP:
  • Př.: rána do hlavy, – Stejně tak je možné ránu do hlavy například jen zaerpit bez udělení PK a pokračovat dál v RP situaci.
 • Hráč RPí ztrátu paměti na následující situaci po adekvátním RP pro její ztrátu.

17.. KOS

 • Je zakázané zabít hráče/npc bez důvodu a bez předešlé interakce.

18. CK (Character Kill)

 • Jedná se o definitivní smrt postavy. Za tuto postavu již nemůžete nadále hrát a bude smazána.
 • Majetek nelze dědit ze své postavy na vlastní novou postavu. Pokud chcete aby postava předala majetek jinému hráči, je nutné, aby měla v IC zaerpenou závěť.
 • Pro udělení CK se musí zažádat formou CK-ticketu, který schvaluje AT. V případě CK na člena AT je nutné si založit ticket vedení, který poté schvalují nezainteresovaní admini.
 • CK je platné až ve chvíli kdy AT oznámí jeho schválení v ticketu.
 • Pro správné vyplnění ticketu a jeho úspěšném schválení je nutné se řídit podle informační tabulky při zakládání ticketu a náležitě vyplnit požadované informace.
 • Po schválení CK máte 2 týdny na jeho vykonání. Po uplynulé době CK propadá, pokud není prodlouženo pádným odůvodněním.
 • Po vykonání CK je nutné napsat do LOOC: “CK-JMÉNO-POSTAVY” a následně informovat AT v otevřeném CK-ticketu o jeho provedení s doloženým screenshotem.
  SELFCK/SITUAČNÍ CK.
 • Pokud si hráč vypisuje CK na vlastní postavu je nutno přiložit i lore nové postavy. Nová postava nesmí mít žádnou (přátelskou ani rodinnou) spojitost s vaší druhou postavu. To platí i po udělení CK.
 • SelfCK může být hráči zamítnuto, pokud je postava vyšetřována v rámci nelegální činnosti, nebo by její self CK znemožnilo dořešení aktuálně řešených RP sporů.
 • V případě, že dojde k zásadnímu zranění hráče a následky zranění by nebyly erpitelné, může si hráč o situační CK požádat s tím, že smrt bude doerpena až po schválení ticketu.
 • Pokud hráč nesouhlasí s CK, má právo se obrátit na AT.

19. DUEL

 • Aby se duel mohl uskutečnit, je zapotřebí minimálně 4 hráčů (2 duelisté, 2 přihlížející).
 • Při duelu je uděleno pouze PK, avšak pokud si hráč zvolí v ck-ticketu duel jako možnost provedení CK, je při takové akci nutno, aby kontaktoval admina, který bude na duel dohlížet. Hráč také musí přijmout fakt, že předem nikdo neví, kdo duel vyhraje a proto je i na jeho postavu po dobu duelu vypsané dočasné CK. Tudíž CK dostane ten, kdo prohraje v duelu.

20. PASSIVE RP

 • Obecné RP okolností, které hra neumí vyobrazit a přesto se s nimi RPí.
  • Př.: Brát na vědomí, že: ve městě, na ranchi, v indiánské osadě apod. se nachází další osoby, není možné, aby na sheriffské stanici nebo v ordinaci nebyl kdokoliv, kdo danou funkci vykonává.
 • Všechny interiéry na serveru jsou zamčené, výjimkou jsou zašívárny (moonshine shack) nebo místa o kterých máte IC informaci, že se jedná o otevřené interiéry – ordinace, radnice, kostel, knihovna, domy na prodej …

21. FRAKCE

 • Hráči nemusí mít frakci schválenou AT pokud se nejedná o frakci, která potřebuje ke svému fungování skript (př.: crafting pro výrobu), frakce se tedy řeší IC cestou.
 • Hráč se po CK nesmí vrátit po dobu 14-ti dnů do předchozí frakce/skupiny.
 • Nelegální frakce jsou limitovány 7 hráči ve frakci, zároveň nesmí spolupracovat s jinou nelegální frakcí/skupinou.

22. TELEGRAM

 • Telegramy jsou jednou z IC komunikací, kterou lze využít na každé poště přímo ve hře. 
 • Druhou komunikací je skrze discordový server “Podatelna státu Louisiana“, kde je veškerá komunikace psána v IC formě.
 • Osobní PM zprávy jsou zakázané a brané jako metagaming.

23. NON RP RIDING

 • Hráč musí svojí jízdu na koni/voze adekvátně přizpůsobit prostředí a dalším okolnostem v dané situaci.
  • Př.: Hráč nebude jezdit rychle s vozem do kopce, ale raději přizpůsobí jízdu danému prostředí. Pokud kočíruje vůz nebude střílet z dlouhé zbraně. 

24. KONĚ

 • V případě, že vám během RP “zemře” kůň, nebo se zničí vozík, je proti pravidlům si přivolat nového bez zaerpení opravy vozu nebo ošetření koně (ve stáji).
 • Pokud hráči zemře kůň nějakým způsobem, který by kůň nemohl přežít (pád z útesu, srážka s vlakem a další zásadní neošetřitelné smrti), musí hráč erpit CK koně a koupit si nového. Pokud dojde k CK koně, hráč ho prodá ve stáji na “maso do salámu”.
 • V případě, že hráč chce koně přivolat, měl by operovat s tím, na jakou vzdálenost je kůň k němu schopný doběhnout od místa, kde ho nechal.

25. poznávání hráče

 • Dawein měla přepis

26. ASSPULLING

 • Zákaz vytahování větších zbraní z inventáře bez předchozího zaerpení situace, během které si hráč zbraň vezme, je pravidly zakázáno.
 • Vytahování itemů, které jsou v animacích (kytara, banjo, housle atd.) a velkých itemů (stan, obchodní stan, kanoe atd.) bez předchozího zaerpení situace, během které si hráč věc vezme, je pravidly zakázáno.

27.. VĚZEŇ

 • Pravidlo vězně upravuje možnost projevit zájem o záchranu vězně čekajícího na popravu. 
 • Osvobození vězně z popraviště a ze zadržovací cely je podmíněno schváleným AT ticketem. 
 • Při převozu vězně do věznice lze hráče osvobodit bez nutnosti schváleného ticketu.
 • Skript umožňuje hráči z vězení utéct. Hráč tuto možnost může využít, je ale třeba přijmout IC následky za toto rozhodnutí.

28. COMBAT LOG

 • Zákaz odpojení z RP situace.
 • Pokud se tak stane důsledku výpadku serveru, nebo je problém na vaši straně, jste povinni tuto událost nahlásit např. na discordu daným hráčům nebo Admin Teamu
 • Po provedení jakékoliv nelegální činnosti, jako je okradení, přepadení, únos hráče atd. (takové činnosti, která je proti IC zákonům), bude odhlášení se do 30 minut bráno jako porušení pravidla combat logu.